Valikko Sulje

Näyttelysäännöt

1§ Sääntöjen noudattaminen

Näitä sääntöjä noudatetaan Oulun seudun jyrsijäharrastajat ry:n eli OSJH:n järjestämissä näyttelyissä. 

2§ Vahinkotapaukset

Näyttelyn järjestäjät tai toimihenkilöt eivät vastaa vahingoista, joita eläimille, näytteilleasettajille tai yleisölle voi sattua. Eläimen omistaja on vastuussa eläimen aiheuttamasta vahingosta näyttelypaikalla. 

3§ Osallistumisoikeus

Ilmoittaessaan eläimen näyttelyyn omistaja vakuuttaa, että eläin täyttää seuraavat ehdot. 

Eläimen tulee olla tarpeeksi vanha (chinchilloilla alaikäraja on 4 kk, kiinankääpiöhamstereilla, deguilla ja harvinaisilla hyppymyyrillä 3 kk ja muilla lajeilla 2 kk). Myöskään hyvin vanhaa eläintä, joka ei ole enää parhaissa voimissaan, ei saa tuoda näyttelyyn. Eläin ei saa olla sairas, haavoittunut, tiine, imettävä tai aggressiivinen eikä sillä saa olla loisia. 

Näyttelyyn ei saa tuoda kylmään vuodenaikaan (syys-huhtikuussa) kaneja, jotka asuvat ulkona tai muussa tilassa, jossa lämpötila on huomattavasti alle normaalin huonelämpötilan (alle 15 astetta). Tämä koskee myös asumuksia, jotka ovat vain osittain lämmitetty. Kanin tuominen kylmästä lämpimään altistaa sen lämpöhalvausriskille. 

4§ Näyttelyyn ilmoittautuminen ja eläinten vastaanotto

Kaikkiin näyttelyluokkiin voi ilmoittautua ennakkoon, minkä lisäksi pet-luokkiin voi jälki-ilmoittautua näyttelyaamuna paikan päällä. Mahdollisesta ulkomuotoluokkien jälki-ilmoittautumismahdollisuudesta mainitaan erikseen näyttelykutsussa. 

Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu näyttelykutsun ohjeiden mukaisesti. Ilmoittautumisen tulee olla tehty ja ilmoittautumismaksun maksettu näyttelykutsussa mainittuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, jotta ilmoittautuminen hyväksytään. 

Näyttelyaamuna kaikki osallistujat käyvät ilmoittautumispöydässä eläinten vastaanotossa, josta ennakkoilmoittautuneet saavat näyttelynumerot ja jälki-ilmoittautuvat voivat ilmoittaa eläimensä. Eläinten vastaanotto on avoinna vain näyttelykutsussa ilmoitettuna ajankohtana. Myöhässä tehtyjä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

5§ Ilmoittautumismaksun palauttaminen

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumismaksu hyvitetään vain seuraavissa tilanteissa: 

 • Näyttely tai näyttelyluokka perutaan. 
 • Eläimen omistaja, osaomistaja tai omistajan perheenjäsen kutsutaan tuomariksi. 
 • Tuomari vaihtuu. Omistajan tulee ennen luokan arvostelun alkamista perua ilmoittautuminen ja vaatia ilmoittautumismaksun hyvitystä. 
 • Eläin sairastuu tai kuolee. Ilmoittautumismaksu palautetaan eläinlääkärin todistusta vastaan. 

6§ Näyttelyluokat

Pet-luokka eli lemmikkiluokka on avoin kaikille kohdan 3§ Osallistumisoikeus ehdot täyttäville kaneille ja lemmikkijyrsijöille. Pet-luokkaan osallistuakseen eläimen ei tarvitse olla rekisteröity eikä kanilla tarvitse olla korvatatuointeja. Luokan arvostelu painottuu eläimen kuntoon ja käsiteltävyyteen. 

Hamsterien, marsujen, gerbiilien ja degujen luokat ovat tavallisesti lajiyhdistysten hyväksymät, ellei näyttelykutsussa toisin mainita. Tällöin luokissa noudatetaan kyseisen lajiyhdistyksen näyttelysääntöjä ja niistä kertyy myös lajiyhdistyksen Vuoden voittaja -pisteitä. 

Viralliset ja ulkomuotoluokat ovat aina lajiyhdistyksen hyväksymät ja niiden ilmoittautumis-, arvostelu- ja palkitsemiskäytännöissä noudatetaan kyseisen lajiyhdistyksen näyttelysääntöjä. Virallisissa ja ulkomuotoluokissa eläintä verrataan kyseisen lajin rotumääritelmään. 

7§ Eläintentarkistus

Marsuille järjestetään eläintentarkastus Suomen Marsuyhdistys ry:n näyttelysääntöjen mukaisesti. OSJH voi järjestää eläintentarkastuksen myös muille lajeille, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Eläin hylätään eläintentarkastuksessa ja sen pääsy näyttelyalueelle voidaan evätä, mikäli on syytä epäillä, ettei se täytä kohdan 3§ Osallistumisoikeus ehtoja. Tarkastuksessa hylätyn eläimen ilmoittautumismaksua ei palauteta. 

 Tuomarit

OSJH:n näyttelyissä olevat tuomarit ovat lajiyhdistysten tai OSJH:n hallituksen hyväksymiä lemmikkituomareita. He eivät saa arvostella omia tai perheenjäsenten omistamia eläimiä. Virallisten ja ulkomuotoluokkien tuomarit ovat kyseisen lajiyhdistyksen hyväksymiä virallisen tai ulkomuotoluokan tuomareita. 

9§ Toimiminen näyttelypaikalla

 • Näyttelyssä noudatetaan hyviä käytöstapoja ja reilua kilpailuhenkeä. 
 • Näyttelypaikalla liikutaan ja toimitaan rauhallisesti eläimiä säikyttelemättä. 
 • Eläimet valmistellaan näyttelyyn kotona. Eläinten harjaaminen ja peseminen näyttelypaikalla on kiellettyä. 
 • Eläimet pidetään päivän ajan pääsääntöisesti omissa kuljetusbokseissaan, joissa ne saavat olla omassa rauhassa. Eläimiä ei saa viedä näyttelysalin ulkopuolelle, ellei OSJH:n hallitus ohjeista toisin esimerkiksi pikkukilpailujen vuoksi. 
 • Eläimiä ei saa pitää vapaana näyttelypaikalla. Kaniestehyppykilpailuun osallistuakseen kanilla on oltava päällään valjaat ja sen tulee olla tottunut käyttämään niitä. 
 • Tuomareille annetaan tuomarointirauha. Heidän arvosteluaan ei saa häiritä, eikä arvosteluun saa yrittää vaikuttaa. 
 • Sihteereille ja assistenteille annetaan työskentelyrauha. Assistentille tulee taata esteetön kulku eläin- ja tuomaripöydän välillä, eikä pöytien edustoille saa jättää irtaimistoa. 
 • Näyttelypaikalla siivotaan omat ja eläinten aiheuttamat sotkut. 

10§ Vuoden voittajat

Vuoden voittajat -kilpailun pisteet lasketaan OSJH:n järjestämistä pet-luokista pisteenlaskuohjeiden mukaisesti. Pisteet lasketaan aina yhden kalenterivuoden ajalta. 

11§ Näyttelysääntöjen rikkominen ja EVA

Näyttelysääntöjä tai hyvää tapaa rikkoneelle näyttelykävijälle voidaan antaa suullinen tai kirjallinen varoitus. Varoituksen saanut näyttelykävijä voidaan tarvittaessa poistaa näyttelypaikalta tai hänelle voidaan asettaa määräaikainen näyttelykielto, mikäli sääntöjen rikkominen toistuu. 

Eläimelle voidaan antaa EVA (= ei voida arvostella), mikäli se ei täytä kohdan 3§ Osallistumisoikeus ehtoja, se hylätään eläintentarkastuksessa, se ei ole paikalla arvostelun alkaessa tai sen omistaja tai omistajan eläimet katsotaan tarpeelliseksi poistaa näyttelypaikalta. Mikäli eläimellä on syytä epäillä olevan loisia tai jokin muu tarttuva tauti, on kyseisen talouden eläimet vietävä pois näyttelypaikalta ja ne saavat EVA:n. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, mikäli eläin saa EVA:n. 

12§ Epäselvät tilanteet

Mikäli ongelmatilanteessa ei voida soveltaa näitä sääntöjä, käsittelee OSJH:n hallitus asian ja päättää, kuinka tilanteessa menetellään.